Disclaimer

Disclaimer

Fysiorooi besteedt veel aandacht aan de informatie die op de website (www.fysiorooi.nl) is geplaatst. Desalniettemin kan Fysiorooi niet garanderen dat deze informatie op het moment van raadplegen volledig en/of juist is. Dit geldt voor zowel de openbare pagina’s van de website, de pagina’s bestemd voor besloten groepen en verwijzingen naar andere sites. Fysiorooi is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.