Behandelingen & programma’s

Algemene Fysiotherapie

Ons team is breed gespecialiseerd en combineert expertisen bij de behandeling van uw klacht. Alle fysiotherapeuten bij Fysiorooi zijn algemeen fysiotherapeut en behandelen alle beweging gerelateerde klachten. Daarnaast hebben al onze fysiotherapeuten zich gespecialiseerd in een deelgebied van de fysiotherapie, zodat wij u zo optimaal mogelijk kunnen helpen. Zie onze specialiteiten. In het team gaat de aandacht sterk uit naar samenwerking. Daar waar dit uw herstel ten goede komt, zal de fysiotherapeut overleggen met collega’s.

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen van alle leeftijden met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Het ontstaan van de klachten, waarvoor u fysiotherapie nodig heeft, kan uiteenlopende oorzaken hebben: een verkeerde beweging in het dagelijks leven, tijdens het werk of het sporten, de lichamelijke gevolgen van stress, een ziekte of ongeluk of gewoon vanwege veroudering van het lichaam. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk of, als u in een instelling verblijft, zelfs eerder naar huis kunt. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

Een aantal voorbeelden van klachten waarmee u bij de algemeen fysiotherapeuten terecht kunt zijn:
 • Klachten door slijtage of artrose
 • Reuma
 • Schouderklachten
 • Rugpijn
 • Nekpijn
 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn
 • Heup- en knieklachten
 • Hielspoor
 • Verstuiking van enkel
 • Revalidatie na TKP (nieuwe knie) en THP (nieuwe heup)
 • Tenniselleboog
 • Whiplash
 • RSI/KANS
 • Houdingsproblemen
Hoe werkt de fysiotherapeut

Tijdens de eerste afspraak nemen we eerst de tijd om te luisteren naar de reden van uw komst en uw wensen. Tijdens deze intake brengen we uw klachten duidelijk in kaart. Door uw fysiotherapeut wordt er gevraagd naar het ontstaan en verloop van uw klachten, de belemmeringen in het dagelijkse leven en uw (medische) achtergrond. Na de intake volgt het lichamelijk onderzoek. Uw fysiotherapeut van Fysiorooi wil aan de hand van het onderzoek een goed beeld krijgen van de aard en oorzaak van de lichamelijke klachten. Op basis van de verkregen informatie wordt bekeken of een behandeling zinvol is. Indien wordt overgegaan tot het starten van een behandeling, wordt er een persoonlijk behandelplan gemaakt en met u doorgenomen. Tijdens het behandeltraject evalueert uw fysiotherapeut de behandeling regelmatig en wordt waar nodig de behandeling bijgesteld.

Aanmelding

Aanmelding en behandeling kan zonder verwijsbrief van een (huis)arts. Neem voor meer informatie en voor het maken van een afspraak, contact op met de praktijk. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.30 uur, Tel: 0413 – 47 31 96 Of mail naar: info@fysiorooi.nl. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Longrevalidatie

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een ongeneeslijke longziekte. De luchtwegen zijn blijvend vernauwd en er is sprake van onomkeerbare gevolgen. Patiënten met COPD hebben veel baat bij het op pijl houden van de conditie en het trainen van de spierkracht. Niet of te weinig bewegen vormt een gezondheidsrisico.

Fysiotherapie bij COPD. De belangrijkste taak van de fysiotherapeut is het in kaart brengen van de fysieke beperkingen die het gevolg zijn van COPD. De behandeldoelen zijn vaak gericht op fysieke activiteit, fysieke capaciteit en ademspierfunctie verbeteren of optimaliseren. In de behandeling worden ook de psychische gevolgen, zoals angst, benauwdheid en omgaan met de ziekte meegenomen.
Ook kan het dagelijks functioneren door de vele contactmomenten goed gemonitord en gesignaleerd worden en worden andere zorgverleners vroegtijdig ingeschakeld indien nodig.

COPD fysiotherapie bij Fysiorooi. Fysiorooi heeft een gespecialiseerde COPD fysiotherapeut in de praktijk. Tijdens de eerste behandeling vindt er een uitgebreide intake plaats, om de situatie goed in kaart te brengen. Hier worden een aantal testen gedaan om een 0-meting te hebben. Vervolgens wordt er een behandelprogramma op maat opgesteld. Na een tijdje worden deze testen nog een keer herhaald, om zo de vooruitgang in kaart te kunnen brengen. De behandelingen zijn zowel individueel als in groepsverband, afhankelijk van de hulpvraag en de behoefte van de patiënt.

De COPD fysiotherapeut van Fysiorooi werkt multidisciplinair. Dit wil zeggen dat er samengewerkt wordt, indien nodig, met een adem-ontspanningstherapeut, diëtiste, ergotherapeut, longverpleegkundige, huisarts, longarts en logopediste.

Onze longtherapeuten zijn:

 • Ilse Trieling
 • Marieke van Rooij

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op: Tel: 0413 – 47 31 96

Fysiotherapie bij oncologie

De oncologiefysiotherapeut is gespecialiseerd in hulp bij problemen a.g.v. kanker of bij de gevolgen van de behandeling daarvan

Voor Fysiotherapie bij oncologische (kanker) klachten gaat het vooral om het behandelen  van onder andere bewegingsproblemen ten gevolge van de kanker zelf of ten gevolge van de medische behandeling van kanker (zoals chemotherapie of bestraling). Voorbeelden van problemen zijn pijn, vermoeidheid, stug littekenweefsel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en spieren, lymfoedeem, spierzwakte , conditieverlies en spanningsklachten.

Oncologiefysiotherapeuten worden ingezet in alle fasen van de ziekte:

Curatieve fase:

Deze fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. De fysiotherapeut kan helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies en vermoeidheid en kan eventueel spanningsklachten verlichten.

Herstelfase

Deze fase wordt er gewerkt aan het herwinnen van beweeglijkheid, verminderen van vermoeidheid en het weer controle krijgen over de activiteiten van het dagelijks leven. De fysiotherapeut kan met een op maat gemaakt trainingsprogramma u helpen uw conditie te verbeteren en adviseren bij het hervatten van werk en sport.

Als de behandeling succesvol is geweest, zijn er soms wel blijvende gevolgen van de behandelingen zoals bewegingsproblemen of vermoeidheid. Goede nazorg is dan belangrijk!

De ziekte kan niet altijd (volledig) worden genezen maar wel onder controle worden gebracht. Kanker gaat dan meer lijken op een chronische ziekte. Voor de patiënt heeft dit fysieke, psychische en sociale gevolgen. De fysiotherapeut behandelt de aanwezige klachten en ondersteunt en coacht de oncologische patiënt.

Palliatieve fase

Fase begint als het duidelijk is dat genezing niet meer mogelijk is en dat de medische behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. Deze fase kan weken, maanden maar soms ook jaren duren. In deze situatie staat de kwaliteit van leven en de wens van de patiënt centraal. De fysiotherapeut kan helpen om zolang mogelijk een actief leven te leiden.

Terminale fase

Wordt het duidelijk dat het levenseinde nadert. Het comfort van de patiënt staat nu centraal. De fysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid . Ook kan de fysiotherapeut verlichting brengen bij pijn en angst.

Binnen Fysiorooi is Ilse Trieling opgeleid tot fysiotherapeut bij oncologie:

Als u een afspraak wil maken of vragen heeft, bel of mail dan met Fysiorooi:

Tel: 0413 – 47 31 96

Mail: info@fysiorooi.nl

Sportrevalidatie

Sportrevalidatie is revalidatiefysiotherapie gericht op sporters. Denk hierbij aan acute blessures en overbelastingsletsels welke langzaam zijn ontstaan tijdens het sporten.

Sportblessures komen in allerlei vormen. Iedere blessure is dan ook anders en vraagt om een specifiek onderzoek en behandeling.

Zowel sportblessures, als lichamelijke klachten of beperkingen bij sporten, vragen een gedegen onderzoek en behandeling. Of het nu gaat om een situatie na een knieoperatie (zoals een nieuwe voorste kruisband) of schouderklachten tijdens het sporten, in beide gevallen is het van belang dat de behandeling gericht is op de aanwezige problemen en doelen.

Na een analyse van de klachten, wordt het behandelplan of een eventueel revalidatietraject besproken. Indien nodig wordt er contact gelegd met een arts of specialist uit de regio. Hier hebben wij nauwe  contacten mee. De juiste basisvoorwaarden voor herstel en opbouw zijn daarbij heel belangrijk en de dosering van de training moet goed passen bij wat het lichaam ter plaatse aankan. Tijdens een revalidatieproces worden testen afgenomen en wordt samen naar uw doel toegewerkt. Aan de hand van de uitkomsten van deze testen worden subdoelen besproken en wordt toegewerkt naar uw (sport)doel, zodat je dit weer zonder klachten kunt uitvoeren. De uitdaging voor ons ligt erin om u zonder klachten weer te laten sporten en liever nog sterker dan u hiervoor bent geweest en met tools om blessures te voorkomen in de toekomst.

Bij FysioRooi werken wij ook heel duidelijk als team. Vanuit de sportrevalidatie doen wij regelmatig een beroep op de kennis en behandelmethodes van de andere gespecialiseerde teamleden. We kijken dan of jouw hulpvraag effectiever te behandelen is door bijvoorbeeld de kniespecialist of juist een schouderspecialist, manuele therapie of bijvoorbeeld dry needling.

Meer informatie:

ZwangerFit®

ZwangerFit® is een zwangerschapscursus waarin je onder professionele begeleiding van fysiotherapeute Jean van Schijndel-Bogaards, op een verantwoorde wijze werkt aan een gezond lichaam tijdens je zwangerschap en een goed en vlot herstel na je bevalling. Zij is naast fysiotherapeute, ook moeder en geschoold in de begeleiding van de zwangere vrouw bij het “Yvlo”. Er wordt fysieke training voor zwangere dames vanaf 16 weken tot 40 weken gegeven, met aandacht voor een goede houding en veilig sporten om klachten te voorkomen. Ook is er aandacht tijdens de training als een dame pijnklachten heeft, hier wordt persoonlijk rekening mee gehouden. Hierdoor leer je eventuele problematiek vroeg te signaleren, preventie speelt dan ook een grote rol. Begeleiding gebeurt in groepsverband en er wordt samengewerkt met collega zorgverleners.

MamaFit® is voor de pas bevallen moeder, van 6 weken na de bevalling tot 1 jaar na de bevalling om weer op niveau te komen voordat iemand zijn eigen sport of werkzaamheden hervat. Voor een goede start raden we aan om eerst een “Post Partum Check” bij een bekkenfysiotherapeut te laten doen, voor het starten van de training. De bekkenfysiotherapeut kan adviseren of het al verantwoord is om te starten met trainen en waar men eventueel nog rekening mee dient te houden. www.nvfb.kngf.nl/article/nvfb-producten/postpartum-consult

De trainingen zijn op dinsdagavond van 19.00u tot 20.00u. Groepsgrootte is minimaal 4 en maximaal 6 dames.

Kosten:

€22,–per training, €170,- voor 10 trainingen te gebruiken binnen een periode van 12 weken. Vaak is hiervoor een vergoeding uit de aanvullende verzekering. Neem altijd eerst contact op met jouw verzekeraar om dit na te vragen.
De eerste sessie is een eenmalig fysiotherapeutisch intake en onderzoek om de zwangerschap en bijzonderheden in kaart te brengen. Dit wordt vergoedt vanuit de aanvullende verzekering! Bij geen aanvullende verzekering, is de intake €56,50.
Heb jij interesse? Neem dan contact op met onze praktijk, telefonisch of via de mail. Tel: 0413 – 47 31 96, info@fysiorooi.nl

ZwangerFit therapeute:
Jean van Schijndel- Bogaards

Rugprogramma Fysiorooi

U bent waarschijnlijk al vaak op verschillende adressen geweest voor uw rugklachten. Vaak lag de focus puur en alleen op het versoepelen en versterken van de rug. Maar vooral bij chronische rugklachten spelen gedrag, inzicht en leefstijl een grote rol. Hier wordt meestal te weinig aandacht aan besteed en daardoor zien we vaak toch weer terugval in uw rugklachten.

Door middel van uitgebreide scholing, een gespecialiseerd netwerk en trainingsfaciliteiten bieden we bij Fysiorooi een goede oplossing voor langdurige lage rugpijn middels een intensief rug trainingsprogramma. Onze praktijk maakt deel uit van het RugNetwerk Zuid-oost Nederland en hierbij werken we samen met specialisten uit de regio. We brengen hierbij eerst uw klachten in kaart en gaan hierbij verder dan alleen uw lichamelijke klachten. Om het maximale uit de behandeling te halen richt de totaalaanpak van het rugprogramma zich op de mens als geheel, waaronder ook de leefstijl.

Fysiorooi gaat naast manuele therapie, een goed trainingsprogramma en pijneducatie, ook in op gedrag (hoe u omgaat met uw rugklachten) en leefstijl. Onze therapeuten hebben zich door de jaren heen gespecialiseerd in het behandelen van complexere rugklachten. Door scholing op het gebied van de wervelkolom, het op niveau houden van de kennis in het lokale rugnetwerk en korte lijnen met de rugspecialisten van de regio, staat er een sterk concept.

Met het rugprogramma van Fysiorooi wordt er samen met u gewerkt aan een duurzaam resultaat. Niet alleen door aan de slag te gaan met de fysieke klacht, maar juist ook met de mentale oorzaak, welke hier meestal de chronische rugklachten in stand houdt. Om te kijken of het programma geschikt is voor uw rugklachten, is een uitgebreide intake met een van de rugspecialisten het juiste startpunt.

Onze rugspecialisten zijn:

Luc van Kruijsdijk

Emilio van Dinther

Marjolein Hulsen

Meer informatie:

Revalidatie na Covid-19

Besmetting met het Covid-19 virus (corona) kan leiden tot complexe problematiek. Patiënten vertonen verschillende symptomen. Algehele verzwakking, vermoeidheid, het verlies van spierkracht en zelfvertrouwen zorgen vaak voor een belemmering op het fysiek functioneren.

Wat houdt coronatherapie in?

Fysiotherapie na een coronabesmetting blijkt de belangrijkste pijler te zijn om uw fysieke functioneren weer naar een hoger level te tillen. Het doel van de fysiotherapie is om uw energie, kracht, conditie en balans weer op te bouwen. Ook kan er gewerkt worden aan een betere ademhaling. Alle behandelingen worden 1 op 1 gedaan, waarbij de cliënt de volledige aandacht krijgt. Los van de fysieke klachten kunnen er ook mentale problemen ontstaan. Door de vaak complexe problematiek werken wij multidisciplinair. We doen dit samen met een logopedist, diëtist, ergotherapeut en POH’er GGZ. Dit is een sterk netwerk met korte lijnen. De coronatherapie biedt gunstige effecten. Tijdens de therapie zien we patiënten weer opleven. Het is een grillige ziekte dus bij iedereen verloopt de duur van het proces anders, maar bij iedere patiënt zien we vooruitgang.

Onze coronatherapeut

Binnen Fysiorooi is Ilse Trieling opgeleid tot corona-expert: Zij heeft een opleiding gevolgd en afgerond op welke manier coronapatiënten het effectiefst behandeld kunnen worden. Indien het gaat om groepstraining, wordt zij ondersteund door een collega fysiotherapeut. Ook volgen zij tot op heden webinars om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten rondom het COVID-19 virus.

Vergoeding

Vanuit de basisverzekering krijgt u 50 behandelingen vergoed om te revalideren na een coronabesmetting. Mochten de klachten er dan nog steeds zijn, dan staan er nog eens vijftig behandelingen op de rol in samenspraak met de longspecialist.

Als u een afspraak wil maken of vragen heeft, bel of mail dan met Fysiorooi:

Tel: 0413 – 47 31 96

Mail: info@fysiorooi.nl

Looptraining Claudicatio Intermittens, (etalagebenen).

Wat zijn etalagebenen?

Etalagebenen is de volksterm voor symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden, ofwel claudicatio intermittens. Hierbij voeren de slagaders in uw benen te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking. De term etalagebenen is bedacht omdat patiënten zich een houding willen geven als zij noodgedwongen moeten rusten. Zij kijken dan bijvoorbeeld in de etalage van een winkel.

Waar komt de pijn in de benen vandaan?

De beenslagaders vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de benen. In de loop van de jaren kan slagaderverkalking (medische term: atherosclerose) vernauwingen of verstoppingen in de slagaders veroorzaken. Uiteindelijk kan er een flinke vernauwing ontstaan; een zogenaamde stenose. Op de plaats van de stenose kan minder bloed passeren. Door de beschadiging van het bloedvat en de trage stroomsnelheid van het bloed kunnen bij zo’n vernauwing gemakkelijk stolsels vormen. Zo’n stolsel kan een bloedvat uiteindelijk geheel afsluiten, dit heet een occlusie. Bij inspanning van de beenspieren (lopen, rennen, traplopen) neemt de vraag naar zuurstofrijk bloed toe. Heeft u vernauwingen in de slagaders? Dan komt er te weinig bloed met zuurstof bij de spieren. Er ontstaat een zuurstoftekort in de spieren. Het zuurstoftekort veroorzaakt de pijn in uw been. Met rust verdwijnt de pijn weer.

De pijn zit meestal in de kuit, maar kan ook voorkomen in de bovenbenen of de bilspieren. Dit is afhankelijk van de plaats van de vernauwing. Sommige mensen hebben alleen last na een flink eind lopen. Heeft u ernstige vernauwingen, dan treden de problemen al na enkele tientallen meters op of zelfs al in rust. Pijn in rust treedt vooral op als de bloeddruk in uw been laag is. Dit komt ‘s nachts in bed voor.

Looptraining

Looptraining heeft het beste resultaat als u onder begeleiding van onze gespecialiseerde fysiotherapeut aan de slag gaat. Om de pijnklachten te vermijden, gaan veel mensen op een inefficiënte manier lopen. Dit kost veel extra energie en zuurstof. Bovendien kan een verkeerd looppatroon blessures veroorzaken, waardoor langdurig niet kan worden gelopen. Looptraining onder begeleiding van onze fysiotherapeut verbetert de looptechniek. Een betere looptechniek zorgt voor een afname van het zuurstofverbruik en draagt daarmee weer bij aan het verminderen van de pijnklachten.

Werkwijze

Onze fysiotherapeut bespreekt uw klachten en met name uw (beperkte) loopafstand. Ter ondersteuning wordt een aantal vragenlijsten afgenomen. Voor het vaststellen van uw maximale loopafstand en conditie doet u een test op de loopband. Dit onderzoek wordt gedurende de trainingsperiode regelmatig herhaald om het effect van de looptraining te bepalen. Op basis van de resultaten van de looptest en uw klachtenpatroon stelt de therapeut samen met u een persoonlijk trainingsschema op. De eerste weken wordt u intensief begeleid, zo’n 2 tot 3 keer per week. Het trainingsschema bestaat niet alleen uit lopen, maar ook uit fietsen, spierversterkende oefeningen en indien nodig aanpassing van het looppatroon. Daarna wordt de begeleiding langzaam afgebouwd en gaat u zelfstandig trainen. Dit zelfstandig trainen gaat volgens een vooraf opgezet trainingsschema. Voor het behoud van het behaalde resultaat is het uitermate belangrijk om dit trainingsschema dagelijks te onderhouden en een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

Zie ook: Claudicationet

Onze claudicatio therapeuten:
 • Marieke van Rooij
 • Bart Bongers

Meer informatie:

Dry Needling

Bent u op zoek naar een effectieve behandeling om de uitstralende en zeurende pijn in uw arm, schouder of been te verminderen? Bij Fysiorooi kunt u terecht voor Dry Needling: een vooruitstrevende en uiterst effectieve behandelmethode. Dry needling omvat het inbrengen van een ‘droge’ naald in een triggerpoint (een triggerpoint is een verkrampt plekje in een spier), waarbij de spanning in de spier(en) zich ontlaadt.

Dry Needling: niet hetzelfde als acupunctuur

Dry Needling gebruikt een “droge” acupunctuurnaald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten. Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden gedurende langere tijd in het lichaam gezet. Dry Needling gebruikt eenzelfde soort naaldje, maar die is specifiek gericht op het ontspannen van de spier. In Amerika en Canada wordt Dry Needling in de fysiotherapie veel gebruikt, in Nederland is Dry Needling in opkomst.

Hoe voelt dry needling aan?

Het inbrengen van het naaldje voelt u in principe niet. Als de spiercellen (het triggerpoint) aangeprikt worden, spant de spier zich even kort aan. Dit voelt als een ‘plopje’. Daarna ontspant de spier zich meestal direct en kunt u gemakkelijker bewegen. Vaak voelen de behandelde spieren wel vermoeid en zwaar aan. Dat is van korte duur.

Triggerpoints kunnen zich uiten in:
 • Pijn / stijfheid lokaal in een spier en ook pijn elders ‘op afstand’
 • Bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten
 • Verminderde kracht in de betrokken spier(en)
 • Pijnontwijkend gedrag; je gaat ‘anders’ bewegen
 • Tintelingen in arm/been, hoofdpijn, duizeligheid
Hoe kunnen triggerpoints ontstaan?
 • Acuut moment – bijv. door een verkeerde beweging (vertillen) of een ongeval/sportletsel
 • Chronisch – bijv. door een langdurig verkeerde houding en/of RSI/CANS
 • Langdurige afwezigheid van beweging, bijv. bij gips, brace of een sling
 • ‘Slappe’ ligamenten in bijv enkels en/of knieën
 • Psychologische factoren, zoals stress en depressie
 • Voetafwijkingen, instabiliteit en/of verschillen in beenlengte bijv. na een botbreuk of operatie
 • Te strakke kleding of het verkeerd dragen van een rugzak
Vergoeding voor dry needling

Dry Needling is een onderdeel van een fysiotherapie behandeling. De kosten worden door de aanvullende of eventueel de basisverzekering van uw zorgverzekeraar vergoed.

Dry needling therapeut:
 • Emilio van Dinther
 • Marjolein Hulsen

Meer informatie:

Medical taping

Medical taping

Medical taping wordt gebruikt als ondersteuning in de nabehandeling van blessures, verminderen van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen), houdingscorrecties en behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog). Maar ook tapen bij hooikoorts klachten heeft in een groot aantal gevallen goed resultaat!

De liftende werking van de medical tape geeft een onmiddellijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld. De ervaren pijn vermindert onmiddellijk, waardoor u weer makkelijker kan bewegen.

Zie ook: fysiotape

Meer informatie:

Oefeningen

Fysiorooi heeft hier een aantal oefeningen, die u thuis kunt uitvoeren om klachten te verminderen, of in vorm te blijven.
Raadpleeg altijd uw fysiotherapeut, als de klachten niet afnemen of verergeren.
U kunt op de afbeelding klikken voor de oefeningen per lichaamsdeel.

Pols

Elleboog

Schouder

Enkel

Knie

Heup

Lage rug

Thorax

Nek

Balans